Tính Năng - Bang Hội

Trang Chủ / Tin Tức / Tính Năng - Bang Hội

12-08-2023 14:01

Bang hội là nơi các thành viên sẽ gắn kết cùng nhau trên những nẻo đường bôn tẩu dù là online hay offline. Quý nhân sĩ Võ Lâm Xưa cấp độ 130 có thể đến NPC Kim Sơn Chưởng Môn tại Ba Lăng Huyện để đăng ký lập Bang.

Một số thông tin về điều kiện lập Bang, cách thức lập và quy tắc trong Bang, quý nhân sĩ lưu ý những yêu cầu sau đây:
Lưu ý:
- Quý nhân sĩ đang sở hữu Nhạc Vương Hồn Thạch (mua tại Kỳ Trân Các).
Công thức lập Bang: 01 Nhạc Vương Hồn Thạch + 1000 vạn lượng + tài lãnh đạo 30 trở lên

Điều kiện lập Bang:
Tất cả nhân vật có đẳng cấp 130
- Đã xuất sư và không thuộc môn phái nào.
- Hiện không là Bang chủ hay thành viên của bất kỳ bang phái nào.
- Hành trang có sẵn 1.000 vạn lượng và Nhạc Vương Kiếm.
- Đến gặp NPC Kim Sơn Chưởng Môn, tại bản đồ Ba Lăng Huyện
Chú ý: Tài lãnh đạo 30

Quy tắc lập Bang: Nhân vật thỏa các điều kiện trên đến gặp NPC Kim Sơn Chưởng Môn và đối thoại:


NPC Kim Sơn Trưởng Môn tại Ba Lăng Huyện (199/199)