Tính Năng Boss Đại HKMP

Trang Chủ / Tin Tức / Tính Năng Boss Đại HKMP

07-04-2022 14:42

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên thập đại cao nhân của các môn phái mất tích một cách bí hiểm...
Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Cổ Bách, Lam Y Y, Yên Hiểu Trái, Gia Luật Tị Ly & Tuyền Cơ Tử, Huyền Giác Đại Sư, Đường Phi Yến, Hà Linh Phiêu, Mạnh Thương Lương, Đạo Thanh Chân Nhân, họ đã mang theo bảo vật - hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

(*) Thời gian

 • Thời gian xuất hiện Boss : 7h30 , 19h45 , 22h35
 • Thời gian tồn tại Boss: 60 phút kể từ khi xuất hiện
 • Tổng Boss xuất hiện : 10 con

(*) Hình Ảnh và Bản Đồ Xuất Hiện

 

Hình Ảnh

Tên BOSS

Bản Đồ

Công Thành Chiến

Cổ Bách

Thất Đại Thành Thị

Phù Dung Động

Nhạn Thạch Động

Thanh Khê Động

Phong Lăng Độ

Khỏa Lang Động

Vũ Lăng Động

Phi Thiên Động

Trường Bạch Sơn Bắc

Vô Danh Động

Sa Mạc 1

Sa Mạc 2

Sa Mạc 3

Lưỡng Thủy Động

Dương Trung Động

Trường Bạch Sơn Nam

Mạc Cao Quật

Sa Mạc Địa Biểu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công Thành Chiến

Lâm Y Y

Công Thành Chiến

Yên Hiểu Trái

Công Thành Chiến

Gia Luật Tị Ly

Công Thành Chiến

 

Tuyền Cơ Tử

Công Thành Chiến

Huyền Giác Đại Sư

Công Thành Chiến

Đường Phi Yến

Công Thành Chiến

Hà Linh Phiêu

Công Thành Chiến

Mạnh Thương Lương

Công Thành Chiến

Đạo Thanh Chân Nhân

 

Hạ Gục Boss:

 • Khi Boss bị hạ gục, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
 • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây: tất cả nhân vật có thể nhặt)
 • Ngẫu nhiên rơi ra đất Rương Hoàng Kim Môn Phái (theo môn phái của Boss).
 • Ưu tiên cá nhân kết thúc boss nhặt được trong 20s đầu.
 • Sau 20s kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được.
 • Nhân vật nhặt được rương sẽ có thông báo tại kênh Hệ Thống.

Phần Thưởng:

 • Mặc Định nhận 100 điểm Công Trạng.
 • Ngẩu nhiên nhận vật phẩm : 
VẬT PHẨM HÌNH ẢNH
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Lệnh Bài Vinh Danh
Đồ Xanh Cực Phẩm 
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
Phi Tốc Đại Lực
Bách Bảo Rương
Trang Bị HKMP  Link Chi Tiết


 
Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Xưa , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/volamxua.mobi


Trở về