Tính Năng - Sơn Hà Bí Kiếp

Trang Chủ / Tin Tức / Tính Năng - Sơn Hà Bí Kiếp

08-04-2023 15:51

Công Thức Ép Bí Kíp Sơn Hà

 

NPC - Nguyên Liệu Liên Quan: 

HÌNH ẢNH VỊ TRÍ + TÍNH NĂNG

Tương Dương Trung Tâm
(199/201)

Công dụng: Giám Định Đồ Phổ Sơ Hà.

Tương Dương Trung Tâm
(200/201)

 • Công dụng: Ép Sơn Hà Bí Kiếp.
 
Đồ Phổ Sơn Hà Đồ
Đem đến NPC Giám Định Quan tại (199/201) Tương Dương để giám định vật phẩm.
(hạn sử dụng 24h)
 
Giấy Chứng Nhận Sơn Hà Đề 
Đem 100 giấy đến NPC Hoàng Kim Tôn Giả để đổi lấy Sơn Hà Bí Kíp.
 
Tẩy Tủy Kinh
Phật gia bảo điển, nếu có thể đọc hiểu sẽ tăng kinh nghiệm rất nhanh.
 
Võ Lâm Mật Tịch
Bí quyết võ công, có ích cho các hiệp khác Võ Lâm.
 
Sơn Hà Bí Kíp
Sơn Hà Bí Kíp, ghi lại kỹ năng chính yếu cao cấp độc nhất vô nhị.
  
Thuỷ Tinh (3 loại)
Nguyên liệu ép Sơn Hà Bí Kiếp

Tinh Hồng Bảo Thạch
Nguyên liệu ép Sơn Hà Bí Kiếp

Giấy Chứng Nhận Sơn Hà Đề:

Nội Dung

Chi Tiết


Giấy Chứng Nhận Sơn Hà

 • Tỉ lệ ép thành công 100%.
 • Ghi lại võ công tuyệt thế của từng môn phái
 • Ẩn chứa 1 loại võ công vô cùng tinh thâm.
 • Nhân vật phải vào môn phái và sử dụng đúng quyển Sơn Hà Bí Kíp của môn phái mình. 
 • Đến Hoàng Kim Tôn Giả để ép Sơn Hà Bí Kíp.
Công Thức
Giấy Chứng Nhận Sơn Hà Đề
  =   + 1 tiền đồng


(hạn sử dụng 24h)
CÁCH CÓ ĐƯỢC ĐỒ PHỔ SƠN HÀ  

- Tham gia chiến trường Tống Kim đạt 5000 điểm tích lũy
(01 đồ phổ)
 

- Tham gia Vươt Ải và hoàn thành nhiệm vụ Vượt Ải 
(01 đồ phổ)
 
- Hoàn thành 20 nhiệm vụ Dã Tẩu
(01 đồ phổ) 
 
- Sử dụng Cổ Mộ Kiếm 
(01 đồ phổ)
 
- Vận Tiêu
(01 đồ phổ)
 
- Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày
(01 đồ phổ)

- Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim
(01 đồ phổ)
 
- Tiêu diệt Boss Tiểu Hoàng Kim
(01 đồ phổ)
 
- Tiêu diệt Boss Kim Quang Tướng Quân
(01 đồ phổ)
 
- Boss Đại Thuỷ Tặc – chuyến đặc biệt PLĐ 22h
(01 đồ phổ)

- Đem tới Giám Định Quan tại Tương Dương (199/201) để giám định.

- Giám định thành công nhận 1 Giấy Chứng Nhận Sơn Hà. 

- Gom đủ 100 Giấy Chứng Nhận Sơn Hà đổi Sơn Hà Bí Kíp.

- Sơn Hà Bí Kíp Quyển ẩn chứa 1 loại võ công tuyệt thế của từng môn phái.

Sơn Hà Bí Kiếp:

Nội Dung

Chi Tiết


Sơn Hà Bí Kíp  

 • Tỉ lệ ép thành công 50%.
 • Ghi lại võ công tuyệt thế của từng môn phái
 • Ẩn chứa 1 loại võ công vô cùng tinh thâm.
 • Nhân vật phải vào môn phái và sử dụng đúng quyển Sơn Hà Bí Kíp của môn phái mình. 
 • Đến Hoàng Kim Tôn Giả để ép Sơn Hà Bí Kíp.
Công Thức  


Sơn Hà Bí Kíp 

 

100 Giấy Chứng Nhận Sơn Hà
50 tiền đồng
01 Võ Lâm Mật Tịch 
01 Tẩy Tủy Kinh
03 viên Thuỷ Tinh (Lam, Lục, Tử) + 03 Tinh Hồng Bảo Thạch
Thất Bại: Mất toàn bộ VLMT - TTK - TT - THBT - 5 Giấy Chứng Nhận Sơn Hà Đề - 50 tiền đồng


CÁCH LUYỆN KỸ NĂNG SƠN HÀ BÍ KIẾP 


- Dùng điểm kỹ năng để có thể nâng cấp độ của Sơn Hà Bí Kiếp

- Cấp độ đầu tiên khi học được là cấp độ 0. 

 

Môn Phái

Hình Ảnh Kỹ Năng Sơn Hà

Ngũ Độc

Đường Môn

Cái Bang

Thiên Nhẫn

Côn Lôn

Võ Đang

Thiên Vương

 

Thiếu Lâm

Nga Mi

Thúy Yên 

Quý nhân sỹ có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến sự kiện hoặc cần đóng góp ý kiến về game Võ Lâm Xưa , nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh
https://www.facebook.com/volamxua.mobiTrở về